REGULAMIN SKLEPU
Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego SZYBKOSCHNĄCE.COM (zwanym dalej "sklepem"), którego właścicielem jest: 
T.A.B. Trading Rafał Dreksa, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Międzyleskiej 4, NIP: 7491468749,
adres email: sklep@szybkoschnace.com

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, zwanym dalej Kupującym, reguluje zasady wykonywania tych umów, reguluje prawa i obowiązki Stron umów, jak również określa zasady postępowania reklamacyjnego. Klient składając zamówienie w sklepie jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.Rejestracja w sklepie
Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga rejestracji lub podania niezbędnych danych, pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru, wymaganych przez sklep.
Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego oświadczenia woli na rezerwację towaru oraz na chęć zakupu. Złożenie zamówienia oraz informacja sklepu o przyjęciu do realizacji złożonego zamówienia nie stanowi oferty zakupu lub oferty realizacji zakupu w myśl przepisów  Kodeksu Cywilnego.

2. Zakupy, realizacja zmówienia oraz potwierdzenie zamówienia.
W celu zamówienia towaru należy kliknąć na pole „dodaj do koszyka”, które znajduje się przy każdym produkcie. W każdym czasie Kupujący może sprawdzić zawartość koszyka. W trakcie zamawiania można zmienić ilość zamawianych produktów lub z nich  zrezygnować. Aby rozpocząć realizację zamówienia, należy kliknąć na pole „przejdź do koszyka" i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Realizując zamówienie Kupujący w zależności od wybranego sposobu dostawy zostanie poinformowany o  koszcie jaki będzie zobowiązany ponieść za dostarczenie towaru pod wskazany w procesie realizacji zamówienia adres, zgodnie z ustalonym cennikiem dostaw w zakładce „dostawa i płatność”. Po zakończeniu procesu realizacji zamówienia, Kupujący otrzyma e-mail z listą zakupionych towarów i potwierdzeniem złożonego zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cen, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminu i sposobu dostawy.
 
3. Ceny
Ceny za poszczególne towary w sklepie są podane w złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny w  sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofywania towarów z oferty, wprowadzania i anulowania promocji i ofert specjalnych oraz do wprowadzania do nich zmian.
Sprzedający zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. Realizacja zmówienia
Przez realizację zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki z zamówionym towarem firmie spedycyjnej lub wysyłkę paczkomatem InPost. Standardowo sklep realizować będzie zamówienie w ciągu 2-7 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia, z wyjątkiem towarów określonych jako niedostępne. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów zajmie więcej czasu, przedstawiciele sklepu poinformują o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia) drogą mailową. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty wpływu środków pieniężnych na konto. Zamówienia sklep przyjmuje przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00-16.00.
Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia z ważnych powodów.

5. Sposoby zapłaty
1. Sposób płatności wybierany jest przez Kupującego w formularzu zamówienia:
a. Przelew bankowy.
Towar sklep wysyła po zaksięgowaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu. Kwota przelewu (cena wraz z kosztem wysyłki) jest pokazana w procesie realizacji zamówienia oraz w e-mailu przesyłanym po złożeniu zamówienia. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić identyfikator zamówienia (nr zamówienia). Brak takiej informacji może spowodować opóźnienia w jego realizacji.
b. Pobranie.
Towar sklep wysyła za pobraniem (spedycją lub Pocztą Polską). Należną kwotę Kupujący wypłaca listonoszowi lub kurierowi w momencie odbierania przesyłki.
c. Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
Towar sklep wysyła po potwierdzeniu przez Bank dokonania transakcji.
d. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

2. Każdorazowo do transakcji sprzedaży sklep wystawia paragon lub fakturę VAT  - zgodnie z opcją wybrana przez Kupującego. Sklep nie odpowiada za niepoprawne dane podane przez Kupującego.
3. Ceny przesyłek określone są w zakładce „dostawa i płatność”
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę z tym zastrzeżeniem, iż za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 
6. Wysyłka towaru
Towar sklep dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost. Koszty przesyłki są każdorazowo określone w Zamówieniu. Sposób wysyłki wybierany jest przez Kupującego w Zamówieniu. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres podany jako adres dostawy lub  inny podany przez Kupującego w trakcje realizacji zamówienia. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
Sprzedający zastrzega, iż czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas jaki jest potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 
7. Sprawdzenie przesyłki.
Przy odbiorze przesyłki kurierskiej Sprzedający zaleca dokładne sprawdzenie stanu technicznego opakowania transportowego, jego mechanicznych uszkodzeń, zawilgocenia itp. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, należy spisać protokół uszkodzenia, który kurier obowiązkowo powinien mieć przy sobie. Po pokwitowaniu odbioru cała odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu spada na Kupującego.
 
8. Anulowanie zamówienia
Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko wówczas, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane przez sklep. W tym celu wymagany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane oraz zamówienia realizowanego na specjalne życzenie Kupującego.

9. Gwarancja/Reklamacja
1. Wszystkie towary zakupione w sklepie podlegają gwarancji producenta. Reklamację gwarancyjną można przeprowadzić za pośrednictwem sklepu lub bezpośrednio zwracając się do gwaranta. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru i karta gwarancyjna (jeżeli została wydana). Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail. Towar należy odesłać wraz ze wszystkimi dodatkami, które Kupujący otrzymał przy dostawie. Towar musi zostać należycie zabezpieczony na czas wysyłki pod rygorem braku naprawy uszkodzeń powstałych w czasie transportu wobec nieprawidłowego zabezpieczenia towaru.
2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. (Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego).
3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 10. Zwrot towaru/odstąpienie od umowy zgodnie z ustawą "o prawach konsumenta"
a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
b) Zwrot jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu oraz,  gdy produkt nie był używany (nie nosi znamion użytkowania) ani nie został w żaden sposób uszkodzony; dotyczy to również nieodpowiedniego zabezpieczenia na czas przesyłki.
c) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.
Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek.
d) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
e) Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: T.A.B. Trading Rafał Dreksa, ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
f) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  4.  w której przedmiotem świadczenia są produkty zamówione (sprowadzone) na specjalne życzenie Kupującego.
11. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez sklep z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Gromadzone dane są niezbędne w celu poprawnej realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.
 
12. Postanowienia końcowe
  1. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku stosuje się nowe zasady sprzedaży określone Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827).
  2. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Do złożenia zamówienia w sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.